ಆಶ್ರಮದ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಕಳ್ಳತನ.

ಆನೇಕಲ್ ನ ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ.

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪ್ರಜಾಪೀತ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ.

ತಡ ರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ವರು ಮುಸುಕು ದಾರಿಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯ.

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಯತ್ನ.

ಮನೆಯವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಕಳ್ಳರು.

ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here